Těžba zlata

Aktuální cena zlata za gram a trojskou unci v korunách

Těžba zlata

Na naší planetě se nachází několik desítek různých kovů, které se dají využívat mnoha způsoby. Některé kovy je možné nalézt téměř na každém kroku a jiné jsou daleko vzácnější. Nejznámějším drahým kovem je pravděpodobně zlato. Právě relativně malé množství a zároveň jeho využití propůjčuje zlatu jeho vzácnost. Zásoby zlata jsou omezené a neustále se rozrůstající těžba zlata je zmenšuje.

Zlato doprovází člověka od nepaměti

Je nemožné zjistit kdy přesně začali lidé zlato cíleně těžit, ale podle nejstarších archeologických nálezů tomu bylo už v pátém tisíciletí před naším letopočtem. Podle archeologů by nejstarší nalezený zlatý důl Sakdrisi v jižní Gruzii mohl být postaven v 3. nebo 4. tisíciletí před naším letopočtem. Zlato se těžilo ručními postupy a k oddělení zlata od hlušiny se využívalo vody. Naleziště byla velmi bohatá na zlato a proto lidé nacházeli velké nugety zlata nebo dokonce hroudy zlata, například v korytech potoků nebo řek. Těžební techniky se postupem času vyvíjely a zdokonalovaly.

Během středověku došlo k velkému rozvoji hornictví, s kterým souviselo i zakládání měst poblíž bohatých nalezišť. Zlato se těžilo v hlubinných dolech a šachtách za pomoci manuálních postupů. Vytěžený kov se používal především pro ražbu mincí, které sloužily jako platidlo.

K velkému rozmachu těžby zlata značnou měrou přispěl rozvoj technologií a to zejména telegrafu. Ten umožňoval rychlé šíření informací napříč ohromnými vzdálenostmi. Během 19. století došlo proto k několika velkým zlatým horečkám (tomuto tématu jsme se podrobněji věnovali v článku Zlatá horečka: Amerika) v odlehlých oblastech po celém světě. To mělo za následek masivní migrace horníků. V této době se hojně používala technika ručního rýžování zlata, která využívá toho, že zlato je těžší než voda nebo štěrk a písek. Při ručním rýžování zlata se nabere směs štěrku a písku z řeky nebo potoka do kovové pánve a s pomocí proudu vody se kroužením pánví postupně odplavují lehčí materiály. Nakonec při troše štěstí v pánvi zůstane kousek zlata. Vzhledem k současné průmyslové těžbě zlata a skutečnosti, že většina rýžovatelných nalezišť je vyčerpána se tato technika využívá spíše pro zábavu.

Gold sluicing, Dillman Town, West Coast, 188-?.jpg
By National Library NZ on The Commons – originally posted to Flickr as Photograph of gold sluicing at Dillman Town, West Coast, 188-?, Public Domain, Link

Moderní způsoby těžby zlata

Dřívější metody spočívaly především v rýžování zlata z řek nebo těžbě z hlubinných dolů. Dnešní způsoby jsou mnohem efektivnější, ale také méně prospěšné k životnímu prostředí.

Jednou z nejpoužívanějších a nejrizikovějších metod těžby zlata je hydrometalurgický postup. Ten spočívá ve vytěžení horniny s vzácným kovem, která se poté jemně namele a proplachuje v těžebních roztocích složených z kyanidů, chlóru a vody. Výhodou tohoto postupu je, že se dá zlato získat i z hornin s nižším obsahem zlata. Na druhou stranu pro vytěžení jednoho gramu zlata je potřeba (v závislosti na bohatosti horniny na zlato) přibližně 1 tuna horniny a velké množství vody. Při těžbě zlata tímto způsobem také vzniká ohromné množství odpadu.

Vzhledem k použití obrovského množství toxických chemikálií je tento postup velice rizikový k životnímu prostředí, pokud dojde k havárii. Příkladem může být silné zamoření Dunaje v roce 2000 z provozu Baia Mare, kdy došlo k úhynu stovek tun ryb a narušení přírodní rovnováhy na mnoho desítek let. K podobným haváriím došlo také v USA a Brazílii, kde byla tímto způsobem zamořena část Amazonky.

Amalgamační způsob těžby zlata naproti tomu využívá toho, že rozemletá hornina obsahující zlato je kontaktována s rtutí. Tímto procesem vzniká takzvaný amalgám zlata. Po oddělení horniny je amalgám zahřát přibližně na 300 °C, kdy se rtuť odpaří a zůstane jen ryzí zlato. Část rtuti ovšem uniká do atmosféry. Dalším problémem této metody je uložení tisícitunových množství vyloužené horniny, protože její zemědělské využití je nemožné. Tento způsob těžby se používá např. v Mongolsku, Jižní Americe nebo v Africe a spotřebuje se více než 800 tun rtuti.

Těžba zlata v Čechách

Naše území bylo a je bohaté na zlato. Zlato u nás rýžovali už staří Keltové na řece Blanici a jejích přítocích. Největší naleziště zlata v Čechách byli v řekách Blanici, Otavě, Vltavě, Volyňce a dalších tocích a také ve Zlatých horách, Kašperku, a na Jílovsku. K největšímu rozkvětu těžby zlata došlo ve středověku za vlády Jana Lucemburského a poté Karla IV. Odhaduje se, že u nás bylo vytěženo kolem 100 tun zlata a stovky tun zlata ještě na své odhalení čeká. Většina nalezišť se nachází v chráněných územích. Tyto naleziště ovšem nejsou tak bohaté na obsah zlata v hornině a zlato je rozptýleno ve velkém území. Pro vytěžení zlata by bylo nutné využít hydrometalurgického postupu. Vzhledem k rizikům k životnímu prostředí a vzniku obrovského množství odpadu se proto u nás zlato už průmyslově netěží. Mezi největší zlaté doly patřili doly Měkká žíla, Důl Roudný, Rudný důl Dehýnky, Rudný důl Karel a Rudný důl Panny Marie Pomocné I.

Těžba zlata ve světě

Do dnešní doby bylo vytěženo asi 160 000 tun zlata. V současné době se zlato těží ve více než padesáti zemích světa. Největší naleziště jsou na území Číny, JAR, Ruska, Kanady, USA, Nové Guinei a Austrálie.
Jedny z největších dolů jsou Grasberg (Indonésie), Muruntau (Uzbekistán, hloubka 600m) a Goldstrike (Nevada).

Zlatý důl Muruntov

2 Odpovědi

 1. Petr Zahradník napsal:

  Děkuju za zajímavý článek. Proč se teda hydrometarulgický postup tolik používá, když je tak nebezpečný?

  • aktualni-cena-zlata napsal:

   Dobrý den,
   důvodem je to, že hydrometalurgický postup je možné použít i na neleziště, kde je zlato velmi rozptýleno v zemině. Problémem není ani tak možnost havárie, ale to, že vzniká obrovské množství odpadu. Záleží, které země si to nechají líbit a dovolí tento způsob těžby. V České Republice se vzhledem k velkému nesouhlasu obcí (na jejichž území se nachází zlato) a možnému poškození chráněných území nepoužívá.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *